De overbrugging van tijd en plaats!

IT Modular B.V.

Kandidaat

Opdrachtgever

CéDWé werkt graag mee aan uw digitale toekomst

CéDWé staat voor centraal en gelijktijdig decentraal werken en plaatst zich hiermee op een unieke wijze in de detacheringsmarkt. Uniek, omdat detacheren volgens het principe van centraal en decentraal werken een nieuw perspectief biedt. Een perspectief, waarin de elementen tijd en plaats in veel mindere mate de beperkende factoren zullen zijn bij arbeidsbemiddeling en detachering. Dit betekent voor zowel opdrachtgevers als kandidaten dat zij kunnen profiteren van een groter potentieel aan mogelijke keuzes ten aanzien van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Door het principe van centraal en decentraal werken toe te passen in de vorm van digitaal detacheren, kan er een geheel nieuwe invulling ontstaan van het werken op afstand. Een invulling waarbij moderne werkplekken beschikbaar worden gesteld in gunstig gelegen werkunits, welke voorzien zijn van alle benodigde middelen en ICT-technologieën. Door de wijze van inrichting binnen de infrastructuur van de CéDWé-organisatie is aan onder andere de beveiligingsaspecten ruim aandacht geschonken. Bij werken gaat het onder andere om communicatie, werkplek, sociaal contact, samenwerken, flexibiliteit, productiviteit en in het ontwerp van CéDWé zijn deze elementen dan ook geïntegreerd. Door het beschikbaar stellen van werkplekken in een werkunit, kan men voor het invullen of aannemen van (langdurig) tijdelijke projecten of werkzaamheden gebruik maken van potentieel op de arbeidsmarkt buiten de eigen regio.

Door gebruik te maken van digitaal detacheren zal men een grotere mate aan flexibiliteit kunnen realiseren. Graag verstrekken wij u nadere informatie over deze vernieuwende wijze van detacheren. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon:  0162-480288 of email: info@itmodular.nl   of   Home